Política de Privacitat

 

 

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc per a les dades personals que proporciona través de pàgines web https://www.agricolasiurana.com (des d’ara LLOC WEB) siguin incloses en un fitxer de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I / O PROVEÏDORS”:

 • Denominació social: Societat Agricola Siurana sl
 • CIF: B55230494
 • Domicili social: Mas Bordas ,1 , Siurana (Girona)
 • Correu electrònic: info@agricolasiurana.com
 • Activitat Social: Agricultura
 • Finalitat del web: informació sobre productes

 

Inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual Societat Agricola Siurana sl garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides per RGDP.

 

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

 

Amb això es manifesta el nostre compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma seguretat mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del nostre lloc web.

 1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, ha de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i email, i si compra algun producte demanarem domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

 1. FINALITAT, LEGITITMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES DEMANADES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT.

 

2.1 FINALITAT

Tal com es recull en la normativa, s’informa a l’usuari que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recullen dades, les quals s’emmagatzemen en un arxiu, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), ofertes comercials, així com altres comunicacions d’interès per als seus usuaris. Els camps marcats com de resposta obligatòria, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.

 

Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, els requeriments sol·licitats pels USUARIS.

FINALITAT

 • Informació sobre productes

 

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

 

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert-li opt-in, s’entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l’usuari en el tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni molts menys es cedirà a un tercer aquestes dades.

 

2.2 LEGITIMACIÓ

Gràcies al seu consentiment, podem tractar les seves dades i és requisit obligatori per poder subscriure a la pàgina web.

Pot retirar el seu consentiment en el moment que ho desitgi.

 

2.3 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades demanades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

 

2.4 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades durant el temps legalment establert o fins que demani eliminar-los.

 

2.5 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Vostè és responsable de la veracitat i exactitud de les dades que ens faci arribar alliberant seleccionats de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.

Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

 

 1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ

Societat Agricola Siurana sl fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

A partir de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en aplicació, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

 

Així mateix, Societat Agricola Siurana sl informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

En compliment del que estableix la normativa, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Societat Agricola Siurana sl i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

 

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades per tal d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis Societat Agricola Siurana sl.

 

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”

 1. MESURES DE SEGURETAT

Societat Agricola Siurana sl li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.

 

Així mateix, Societat Agricola Siurana sl ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

 1. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través d’http: //www.agricolasiurana.com, podran dirigir-se al titular de la mateixa per poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

 

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al seu compte d’usuari directament i modificar les teves dades o esborrar el teu compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

 

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Societat Agricola Siurana sl amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:

 

Societat Agricola Siurana sl

Mas Bordas, 1

17469 Siurana (Girona)

 

També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: info@agricolasiurana.com

 1. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel lloc web. Per això http: //www.agricolasiurana.com no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a https://www.agricolasiurana.com tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

 1. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Societat Agricola Siurana sl. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de Societat Agricola Siurana sl després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

 1. Responsable del fitxer, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.

El responsable del fitxer de dades és Societat Agricola Siurana sl.

 1. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat activitat, lloc web com utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

 • Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics)

En el nostre lloc web també estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web en https://www.agricolasiurana.com (el “hiperenllaç”) . L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://www.agricolasiurana.com i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de https://www.agricolasiurana.com dels seus continguts o serveis. En tot cas, https://www.agricolasiurana.com  es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

 1. NO VOL REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O VOL REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, de 11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pot oposar-se a l’ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@agricolasiurana.com. Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al seu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingui en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè el teu oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots seguir rebent missatges.

En relació amb la gestió de les seves dades associats als perfils socials de Societat Agricola Siurana sl. , L’exercici del dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Societat Agricola Siurana sl.

A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de Societat Agricola Siurana sl., Eliminar els continguts que deixin d’interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Societat Agricola Siurana anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a usar-les.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

Twitter: https://twitter.com/privacy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 1. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) Formularis de subscripció a continguts: dins el web hi ha diversos formularis per activar la subscripció gestionada per MailChimp per tal d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.

2) Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte té com a finalitat la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web, aquestes dades s’emmagatzemaran en els servidors de MailChimp i els nostres.

3) Galetes: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”, L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

4) Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats pel lloc web com des de la mateixa Newsletter a través d’un formulari de cancel·lació.

5) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics), al lloc web també estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor que constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

 1. PLUGINS SOCIALS.

A la nostra pàgina web t’oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (p.ex “M’agrada” de Facebook). Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les dades de perfil amb la informació i la teva visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils en xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la seva privacitat. Us animem a familiaritzar-se amb les condicions d’ús d’aquestes xarxes socials abans de començar a usar-les:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

Twitter: https://twitter.com/privacy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 1. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I revocabilitat

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Societat Agricola Siurana sl. en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

Com bé saps i li hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

 

 1. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Societat Agricola Siurana sl  es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Política de Cookies

La LSSI-CE a advertir a l’usuari de l’existència de cookies, informar sobre elles i requerir permís per a descarregar-les.

Article 22.2 de la Llei 34/2002. “Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal “.

Aquest web compleix amb el màxim rigor l’article 22.2 el de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic referent a les galetes, però, tenint en compte la forma en què funciona Internet i els llocs web, no sempre és possible comptar amb informació actualitzada de les cookies que terceres parts puguin utilitzar a través d’aquest lloc web.

Això s’aplica especialment a casos en què aquesta pàgina web conté elements integrats: és a dir, textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s’emmagatzemen en una altra part, però es mostren al nostre lloc web.

Per tant, en cas que et trobis amb aquest tipus de galetes en aquest lloc web i no estiguin enumerades a la llista següent, et prego que m’ho comuniquis. També pots posar-te en contacte directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la galeta, i com ha garantit la seva privacitat.

Previ.- Què són les galetes?

Les cookies constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. No és més que un fitxer de text que alguns servidors demanen al nostre navegador que escrigui al nostre disc dur, amb informació sobre el que hem estat fent per les seves pàgines. Tenen una data de caducitat, que pot oscil·lar des del temps que duri la sessió fins a una data futura especificada, a partir de la qual deixen de ser operativa.

 1. Les cookies que utilitza aquest web

En aquest web s’utilitzen galetes pròpies i de tercers per aconseguir que vostè tingui una millor experiència de navegació, pugui compartir contingut en xarxes socials, per mostrar-te anuncis en funció als teus interessos i per obtenir estadístiques d’usuaris.

Les galetes emprades a https://www.agricolasiurana.com s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus textos . Així mateix, https://www.agricolasiurana.com no pot llegir les cookies implantades en el disc dur de l’usuari des d’altres servidors.

L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no al seu disc dur de les galetes emprades a https://www.agricolasiurana.com . En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no al seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra.

Encara que l’Usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les galetes o rebutgés expressament les galetes de https://www.agricolasiurana.com podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles. En qualsevol cas, l’Usuari podrà eliminar les cookies implantades en el seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert a la secció d’ajuda del seu navegador i que posteriorment detallarem.

Com a usuari, pots rebutjar el tractament de les dades o la informació bloquejant aquestes cookies mitjançant la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, has de saber que, si ho fas, aquest lloc no funcioni adequadament.

Segons els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, si continues navegant, estaràs donant el teu consentiment per a l’ocupació de les cookies que detallo a continuació.

Les galetes d’aquest web ajuden a:

 • Fer que aquesta web funcioni correctament
 • Estalviar el haver d’iniciar sessió cada vegada que visites aquest lloc
 • Recordar la seva configuració durant i entre les visites
 • Permetre’t visualitzar vídeos
 • Millorar la velocitat / seguretat del lloc
 • Que pugui compartir pàgines amb xarxes socials
 • Millorar contínuament aquest lloc
 • Mostrar-anuncis en funció de les teves hàbits de navegació

No utilitzi mai galetes per:

 • Recollir informació d’identificació personal (sense el teu permís exprés)
 • Recollir informació sensible (sense el teu permís exprés)
 • Compartir dades d’identificació personal a tercers
 1. Galetes de tercers que utilitzem en aquesta web i que has de conèixer

Aquest web, com la majoria de llocs web, inclou funcionalitats proporcionades per tercers.

També es posen a prova regularment nous dissenys o serveis de tercers per recomanacions i informes.

Això pot modificar ocasionalment la configuració de galetes i que apareguin galetes no detallades en la present política. És important que sàpigues que són galetes provisionals que no sempre és possible informar i que només tenen fins d’estudi i valoració. En cap cas es van a utilitzar cookies que comprometin la teva privacitat.

Entre les galetes de tercers més estables estan:

 • Les generades per serveis d’anàlisi, concretament, Google Analytics per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat del mateix, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar usuari.

 

Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”).

L’usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google. Cookie de Google+ i Google Maps, segons el que disposa la seva pàgina sobre quin tipus de cookies utilitzen .

 • WordPress: https://www.agricolasiurana.com és usuari de la plataforma de subministrament i allotjament de blocs WordPress, propietat de l’empresa nord-americana Automattic, Inc A aquests efectes, l’ús d’aquestes galetes pels sistemes no mai estan sota control o gestió de la responsable del web, poden canviar la seva funció en qualsevol moment, i entrar galetes noves.

 

Aquestes galetes tampoc reporten al responsable d’aquesta web cap benefici. Automattic, Inc, utilitza a més altres cookies per tal d’ajudar a identificar i rastrejar als visitants dels llocs de WordPress, conèixer l’ús que fan del lloc web d’Automattic, així com les seves preferències d’accés a aquest, tal com es recull a l’apartat “cookies” de la seva política de privacitat.

 • Galetes de xarxes socials: Les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega per abcoach.com per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts d’abcoach.com en alguna xarxa social.

 

Les empreses que generen aquestes cookies corresponents a les xarxes socials que utilitza aquest web tenen les seves pròpies polítiques de galetes:

 

 

Les implicacions de privacitat estaran en funció a cada xarxa social i dependran de la configuració de privacitat que ha triat en aquestes xarxes. En cap cas, ni el responsable d’aquesta web ni els anunciants poden obtenir informació personal identificable d’aquestes galetes.

 1. Com gestionar i desactivar aquestes galetes?

En el cas de no desitjar que el lloc web no s’instal·li cap galeta en el teu equip, hi ha la possibilitat d’adaptar el navegador de manera que se’t notifiqui abans de descarregar cap galeta.

Així les coses, es pot igualment modificar la configuració del navegador de manera que rebutgi totes les galetes o únicament les galetes de tercers. També pots eliminar qualsevol de les galetes que ja es trobin en el teu equip. Tingues en compte que hauràs d’adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzis.

https://www.agricolasiurana.com posa a disposició dels usuaris que vulguin impedir la instal·lació d’aquestes cookies, enllaços facilitats a l’efecte per navegadors l’ús es considera més estès:

Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla Firefox – Apple Safari

 

Avís Legal

 1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

Per garantir que es trobes en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic , a continuació es fa constar:

 

1.1. Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informe que:

 • Denominació social: Societat Agricola Siurana sl
 • CIF: B55230494
 • Domicili social: Mas Bordas ,1 , Siurana (Girona)
 • Correu electrònic: info@agricolasiurana.com
 • Activitat Social: Agricultura
 • Finalitat del web: informació sobre productes

 

1.2. Finalitat de la pàgina web.

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

 • Informació sobre productes

 

1.3. usuaris:

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els presents termes d’ús, però, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral / comercial alguna.

 

1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:

1.4.1 ús del lloc web

La pàgina web https://www.agricolasiurana.com des d’ara (WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, “els continguts”) propietat Societat Agricola Siurana sl. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(A) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;

(B) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;

(C) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(D) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Societat Agricola Siurana sl es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Societat Agricola Siurana sl no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

 

1.4.2 Captura d’informació

– Formulari de contacte, on l’usuari haurà d’omplir el camp de correu electrònic, assumpte i nom.

– Formulari de subscripció, omplint l’USUARI els camps necessaris per a l’adquisició del curs amb els camps de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, email i contrasenya

– Galetes de rastreig, d’acord amb les següents regles

– Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat.

No obstant això, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Carme Malirach Font o dades aportades per l’USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant en subscriure a aquesta pàgina web com en realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i / o entrades, l’usuari consent:

 1. El tractament de les seves dades personals en l’entorn de WordPress acord amb les seves polítiques de privacitat.
 2. L’accés de Societat Agricola Siurana sla les dades que, d’acord amb la infraestructura de WordPress, necessiti l’usuari aportar bé per a la subscripció al curs bé per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.

 

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

En activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l’usuari comprèn i accepta que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció o accedeixes a algun servei de pagament, Societat Agricola Siurana slté accés a: Nom, i e-mail, o altres dades necessàries per a facturació conformant un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l’agència Espanyola de Protecció de dades amb el nom de “USUARIS dE lA WEB i SUBSCRIPTORS” o al caso de realizar alguna compra, será suscrito en el fichero de “CLIENTES y / o PROVEEDORES” teniendo acceso a datos de nombre, apellidos, email, dNI y domicilio completo.

En tot cas Societat Agricola Siurana sles reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web https://www.agricolasiurana.com  com el present avís legal.

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial:

Societat Agricola Siurana sl per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Societat Agricola Siurana sl o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Societat Agricola Siurana sl  serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Societat Agricola Siurana sl.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Societat Agricola Siurana sl. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Societat Agricola Siurana sl.

Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant totes les accions civils i penals ens assisteixin en nom de salvaguardar els nostres drets, tot això sota advertència d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual · lectual de l’ art. 270 i següents del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Societat Agricola Siurana sl no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per a la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

 1. MODIFICACIONS

Societat Agricola Siurana sl es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seva web.

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web de Societat Agricola Siurana sl ha de sotmetre les següents condicions:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Societat Agricola Siurana sl.

– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de Societat Agricola Siurana sl sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de Societat Agricola Siurana sl, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Societat Agricola Siurana sl, llevat autorització expressa d’aquest.

– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Societat Agricola Siurana sl i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Societat Agricola Siurana sl dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– Societat Agricola Siurana sl no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

 

El lloc web de Societat Agricola Siurana sl pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Societat Agricola Siurana sl no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Societat Agricola Siurana sl no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Societat Agricola Siurana sli que resultin accessibles a través de Societat Agricola Siurana sl

 1. DRET D’EXCLUSIÓ

Societat Agricola Siurana sl es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 1. GENERALITATS

Societat Agricola Siurana sl perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Societat Agricola Siurana sl podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 1. RECLAMACIONS I DUBTES

Societat Agricola Siurana sl informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a info@agricolasiurana.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

També pot dirigir la seva reclamació per correu postal dirigit a: Societat Agricola Siurana sl, Mas Bordas 1, 17469 Siurana (Girona)

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Societat Agricola Siurana sl i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, llevat que la llei aplicable disposi una altra cosa.