La recol·lecció

Què és i com es fa la collita?

A la Societat Agrícola Siurana comencem la collita de les olives a principis de tardor, quan l’oliva d’entre sis i set mesos té el seu màxim nivell d’àcids grassos en la polpa de l’oliva, i en conseqüència la màxima qualitat de l’oli. Els mètodes de recollida es realitzen amb màquines vibratòriesagafades al tronc de les oliveres que indueixen la caiguda de les olives. Les olives recollides han d’estar el màxim d’intactes i han de ser premsades el més aviat possible per evitar la oxidació.