La recol·lecció

Què és i com es fa la collita?

Societat Agrícola Siurana obté el seu oli gràcies a tot un procés de màxima cura, partint d’un sistema de recol·lecció mecanitzat que garanteix una alta qualitat de l’oliva. La collita té lloc a principis de tardor quan l’oliva d’entre sis i set mesos té el seu màxim nivell d’àcids grassos en la seva polpa, i en conseqüència la màxima qualitat de l’oli. Els mètodes de recollida es realitzen amb màquines vibratòries agafades al tronc de les oliveres que indueixen la caiguda de les olives. Les olives recollides han d’estar el màxim d’intactes i han de ser premsades el més aviat possible per evitar la oxidació.