La nostra terra

El Mas Bordas està situat a Siurana d’Empordà, al bell mig de la plana de l’Empordà.
La plana interior empordanesa forma el nucli central del pla i esdevé el paisatge més característic de la comarca, amb camps de regadiu i de secà ben treballats. Aquesta plana és interrompuda per zones de bosc mediterrani i per alguns petits turons. Aquestes petites elevacions sovint s’han aprofitat per a l’establiment dels nuclis urbans. En aquest espai encara hi romanen algunes mostres d’antics estanys interiors. Els diferents sistemes naturals tenen la capacitat de canviar el color i l’aspecte dels sòls agrícoles en les diferents èpoques de l’any. Els paisatges agroforestals de la plana atresoren importants valors. Amb caràcter general cal assenyalar que la seva bellesa ha estat protagonista de diferents textos i versos literaris, i a la vegada, font d’inspiració de molts pintors. Cal també esmentar el ric patrimoni històrico-arquitectònic representat en diversos elements religiosos o conjunts monumentals.

 

(Vegeu més informació sobre el paisatge de la comarca).