L’elaboració

Arribades al molí, les olives es netegen amb garbells eliminant residus com fulles o tiges. Posteriorment es renten amb aigua freda per eliminar altres impureses. Finalment s’emmagatzemen en silos a l’espera de ser molturades. Les olives es molturen abans no transcorren 12 hores de la seva recollida per així obtenir un oli d’oliva verge extra de màxima qualitat.

Mòlta

La mòlta de l’oliva és el primer procés a que se sotmeten les olives. Es tracta de trencar els fruits perquè posteriorment puguin deixar anar l’oli que porten dins de les seves cèl lules. S’introdueix l’oliva al molí i aquestes reben l’impacte de martells metàl.lics que giren a gran velocitat. El molí té una cribratge d’un diàmetre determinat; quan les partícules hi arriben, passen, si no, segueixen dins del molí fins que ho facin.

Batut

Un cop obtinguda la pasta per molturació, és objecte de batut, l’objectiu és treure l’oli de les cèl·lules i que aquest oli vagi creant gotes de mida més gran per agregació. Les batedores tenen unes pales que mou de manera lenta però continua la pasta en uns recipients semicilíndrics.

Extracció

L’extracció és la fase en la qual es separa l’oli, contingut en la massa que surt de la batedora, de la resta de components de l’oliva, aigua, ossos, pell, etc.

El següent procés quan la pasta surt de les batedores, és l’extracció contínua per centrifugació. Gràcies a la diferent densitat dels líquids, els productes extrets es separen en nivells, quedant en la part més exterior de la centrifugadora els més pesants (aigua i sansa) i, més cap al centre, els menys pesants (oli).