L’elaboració

Arribades al trull, les olives es netegen amb garbells, eliminant residus com fulles o tiges. Posteriorment es renten amb aigua freda per eliminar altres impureses. Finalment s’emmagatzemen en silos a l’espera de ser molturades. Per obtenir un oli verge extra de qualitat, l’oliva ha de processar abans de les 12 hores de la seva recollida.

Mòlta
La mòlta de l’oliva és el primer procés a què se sotmeten les olives. Es tracta de trencar els fruits perquè posteriorment puguin deixar anar l’oli que porten dins de les seves cèl lules. S’introdueix l’oliva al molí i aquestes reben l’impacte dels martells metàl.lics que giren a gran velocitat. El molí té una cribratge d’un diàmetre determinat; quan les partícules hi arriben, passen, si no, segueixen dins del molí fins que ho facin.

Batut
Un cop obtinguda la pasta per molturació, és objecte de batut, l’objectiu és treure l’oli de les cèl·lules i que aquest oli vagi creant gotes de mida més gran per agregació. Les batedores tenen unes pales que mou de manera lenta però continua la pasta en uns recipients semicilíndrics.

Extracció
L’extracció és la fase en la qual es separa l’oli, contingut en la massa que surt de la batedora, de la resta de components de l’oliva, aigua, ossos, pell, etc.

L’extracció contínua per centrifugació, centrifuga la pasta, un cop batuda. Gràcies a la diferent densitat dels líquids, els productes extrets es separen en nivells, quedant en la part més exterior de la centrifugadora els més pesants (aigua i sansa) i, més cap al centre, els menys pesants (oli).