Punts de venda

La venda dels nostres productes es realitza per diferents mitjans.

A la província de Girona per una comanda d'un mínim de 25 litres els hi portem al seu domicili.